Loading...

Relacje między kobietami

Stosunek do kobiet to często bardzo dyskusyjna kwestia, przy omawianiu różnic kulturowych.

Na Zachodzie społeczeństwo coraz bardziej ceni kobiety niezależne, zdolne do samodecydowania o sobie i kariery, równe mężczyznom.

Na Wschodzie jednak proces emancypacji jest dużo bardziej powolny, dlatego przy relacjach Wschód-Zachód często trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tej kwestii.

Konfucjusz pisał „Bądź cnotliwa i uległa, spokojna i prawa w swym zachowaniu; opanowana i ustępliwa w mowie (…)” i to główna zasada, którą z założenia powinny się kierowa kobiety Dalekiego Wschodu.

Okazuje się jednak, że chociaż w większości państw tamtego rejonu kobiety zwykle powinny zostawać w domu i stać się opiekunkami domowego ogniska, nie jest to jednak regułą.

Na przykład w Wietnamie panuje swojego rodzaju matriarchat, gdzie kobiety pełnią bardzo ważne funkcje, na przykład sprawują kulty religijne.

Dlatego jadąc na Wschód warto pamiętać, by nie postrzegać wszystkich kultur stereotypowo i każdej dać szansę na odkrycie swoich tajemnic.